top of page

Şimdi Birlik Vakti

Bilindiği gibi, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinde Gümrük Müşavirlerinin çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleneceği öngörülmüştür.

Şimdi Birlik Vakti

Ancak aradan tam 20 yıl geçmesine karşın; Ak Parti iktidarları ve Meclis görevini yerine getirmemiş, ‘Gümrük Müşavirleri Oda Kanunu’ çıkarılmamış ve Gümrük Müşavirleri kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlenememiştir.

Sebebi ne olursa olsun iktidar, Gümrük Müşavirlerini yıllardır oyalamaktadır! Gümrük Müşavirlerinin artık sabrı tükenmiştir. Şimdi uyanış, diriliş ve birlik vaktidir!

Şimdi Gümrük Müşavirliği Mesleği’nin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini, mesleğin gelişmesini ve meslekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Gümrük Müşavirleri Birliği (TGMB) çatısı altında toplanma vaktidir!

Gümrük Müşavirleri artık, ortak tecrübe, fikri ve istekleri doğrultusunda yeniden yapılanmalıdır.

Türkiye Gümrük Müşavirleri Birliği (TGMB) bir uyanıştır, sesiz çoğunluğun son umududur!

Daha fazla zaman kaybetmeden, Gümrük Müşavirliği Mesleği’nin geleceğine yön verebilmek için, Gümrük Müşavirleri artık ayrışmaya ve parçalanmaya son vermelidir. Mesleği ileriye taşımak isteyenler vasat yönetim anlayışından kurtulup atak yönetim anlayışına geçmelidir.

Türkiye Gümrük Müşavirleri Birliği (TGMB), mesleğin hak ettiği saygınlığa ulaşması için ayağa kalkma hareketidir. Bu hareket, haksız rekabete son verme birlikteliğidir.

Gümrük Müşavirliği Mesleği muazzam bir değişim dönemindedir! Bu dönemde belirsizlikleri aşmak ve vasatlıktan kurtulup mesleği hak ettiği saygınlığa ulaştırmak için yeni bir zihniyete ve yaklaşıma ihtiyaç var! Bu amaç ancak birlikte gerçekleştirilebilir!

Gümrük Müşavirliği Mesleği’nin bekası için, mesleğin risklerini en aza indirmek, iş imkânlarını ve gelirlerini artırmak şarttır! Tüm Gümrük Müşavirleri bu çizgiden taviz vermeden taşın altına el koymayı alışkanlık haline getirmelidir. Birlik uğruna yapılacak hiçbir çalışma yük olarak görülmemelidir.

Birlik yolu, uzun ve zorludur! Bu yola engel koyacakların öfkesi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenilebilir. Yeter ki bu yolculuğa, bu sevdaya emeğini, yüreğini koyanlar olsun. Yeter ki Türkiye Gümrük Müşavirliği Birliği’nin kurulması için, hangi boyutta olursa olsun, destek verecek ve katkısını koyacak Gümrük Müşavirleri olsun!

Mehmet ÇARDAK

Araştırmacı-Yazar

bottom of page