top of page

Denetleme Kurulu

boş.gif
boş.gif
boş.gif

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

boş.gif
boş.gif
boş.gif

Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.

b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.

c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.

d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.

e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.

bottom of page